خانه

 
محصولات
راهکارها
رویدادها
دانلود
درباره ما
تماس با ما
 


>>
سیستم ثبت کاربران و مشتریان (Enrollment Module)

                    ساده، مثل نگاه کردن در آئینه...

سیستم بیومتریک ثبت کاربران و مشتریان

این ماژول یکی از الزامات اصلی در سیستمهای تشخیص هویت مبتنی بر شناسائی عنبیه چشم این شرکت می باشد. چرا که دقت در اخذ و ثبت اطلاعات اولیه، عامل بسیار حیاتی در عملکرد صحیح سیستم های بیومتریکی است.

ماژول اخذ و ثبت نمونه کاربران شرکت رایابین بصورتی طراحی شده که مسئول نمونه گیری به راحتی می تواند نمونه های صحیحی از کاربر اخذ و در بانک اطلاعاتی سیستم ذخیره نماید. همچنین کاربر به سادگی نمونه های خود را در اختیار سیستم قرار می دهد. این سیستم مستقل از شدت نور محیط بوده و بواسطه مکانیزم پیاده سازی شده، به راحتی در برابر چشم کاربر تنظیم می گردد.
لطفا روی صندلی بنشینید و چشم خود را در آئینه سنسور ببینید، به همان سادگی که این کار را در منزل انجام می دهید... و نمونه گیری انجام شد!

عملیات ثبت تنها یک بار انجام می شود و پس از آن اطلاعات ثبت شده در بانک اطلاعاتی برای همه کلاینتهای مرتبط قابل استفاده می باشد.

سیستم ثبت نام کاربران و مشتریان

 

 

 

 

 

عضو پارک علم و فناوری دانشگاه تهران

 

 

صفحه اصلی  |  محصولات  |  راهکارها  |  رویدادها  |  دانلود  |  درباره ما  |  تماس با ما

الگوریتمهای هوشمند رایابین
ارائه دهنده راهکارهای امنیتی بیومتریک