خانه

 
محصولات
راهکارها
رویدادها
دانلود
درباره ما
تماس با ما
 


>>
سیستم تشخیص و تائید هویت برمبنای شناسائی چهره

         سیستم جدید: دقت بالا و سرعت جستجوی 4 میلیون مقایسه در ثانیه  (کاتالوگ)


  با رایابین تشخیص هویت سریع و دقیق را تجربه کنید

 سیستم تشخیص هویت براساس شناسایی عنبیه چشم این شرکت کاملا بومی بوده و توسط متخصصان این شرکت تولید شده است. این سیستم وابستگی به خارج نداشته و هیچگونه SDK و یا کد سورس خارجی در آن بکار نرفته است.
ﺑﺮ اﺳﺎس اﻟﮕﻮرﻳﺘﻢ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده، ﻧﺮم اﻓﺰارﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ برای شناسایی چهره ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪه
اند که ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺮاي ﺣﻔﺎﻇت مناﻃﻖ، ﺳﻴﺴﺘﻤﻬﺎ و ارزﻳﺎﺑﻲ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﻴﺮﻧﺪ. اﻳﻦ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از:

  • سیستم جستجوگر ﺗﺼﻮﻳﺮ ﻳﻚ ﻧﻔﺮ در ﺑﻴﻦ ﻧﻔﺮات ﻋﺒﻮري از ﻣﻘﺎﺑﻞ دورﺑﻴﻦ
    سیستم جستجوگر ﺗﺼﻮﻳﺮ ﻳﻚ ﻧﻔﺮ در ﺑﻴﻦ ﺗﺼﺎوﻳﺮ اﻓﺮاد ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﺑﺎﻧﻚ اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ
    سیستم محافظ راﻳﺎﻧﻪ و اﻃﻼﻋﺎت درون آن
    سیستم ﺗﺼﺪﻳﻖ ﻛﻨﻨﺪه ﭼﻬﺮه اﻓﺮاد در ﻫﻨﮕﺎم ﻛﺎرت زﻧﻲ
    جستجوگر ﺗﺼﺎوﻳﺮ ﺗﻜﺮاري در ﺑﺎﻧﻚ اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ

در زیر توضیحات تکمیلی هر یک از نرم افزارهای ذکر شده آمده است.


تثبت نامحسوس تردد کارمندان

سیستم خوش آمدگویی به مشتریان خاص

سیستم جستجوگر ﺗﺼﻮﻳﺮ ﻳﻚ ﻧﻔﺮ در ﺑﻴﻦ ﻧﻔﺮات ﻋﺒﻮري از ﻣﻘﺎﺑﻞ دورﺑﻴﻦ

برای استفاده از این سیستم حداقل یک تصویر مرجع از هر نفر مورد نیاز می‌باشد. نرم افزار شناسائی چهره، هر یک از تصاویر مرجع را در داخل تصویر ورودی جستجو کرده و شباهت بین تصاویر مرجع را با تصاویر چهره  موجود در تصویر ورودی اندازه گیری می‌نماید. بدینوسیله می توان فرد یا افرادی که شبیه به نمونه های مرجع هستند را پیدا نمود. سیستم مورد نظر در مقابل تغییرات ظاهری صورت (وجود ریش و سبیل و یا آرایش صورت) مقاومت بالایی از خود نشان می‌دهد. خطای FAR سیستم بسیار پائین است.
امکان جستجوی 500 تصویر مرجع در هر ثانیه برای هر تصویر ورودی وجود دارد. این سرعت پردازش بر روی یک پنتیوم 
GHz2400 با 1GB حافظه به دست آمده است.

در مثالهای زیر، تصویر مرجع در گوشه بالا سمت چپ نمایش داده شده است. هرچه شباهت بین تصویر مرجع با فرد عبوری بیشتر باشد، درصد بالاتری نیز به دست می آید.

 

 

سیستم شناسایی چهره یک فرد در بین نفرات عبوری در تصویر    سیستم شناسایی چهره یک فرد در بین نفرات عبوری در تصویر

 

 

 

سیستم جستجوگر ﺗﺼﻮﻳﺮ ﻳﻚ ﻧﻔﺮ در ﺑﻴﻦ ﺗﺼﺎوﻳﺮ اﻓﺮاد ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﺑﺎﻧﻚ اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ

هدف این نرم افزار جستجوی تصویر یک نفر در بین تصاویر افراد مختلف در بانک اطلاعاتی است. از لحاظ ساختاری این نرم افزار شباهت زیادی به نرم افزار قبل دارد. لازم است ذکر شود که می توان ظرف کمتر از یک دقیقه، هزاران تصویر بانک اطلاعاتی را با تصویر ورودی مقایسه نموده و شبیه ترین افراد را با تصویر ورودی انتخاب و اعلام نمود. با تغییر مقدار درصدشباهتی که قابل قبول است تعداد افرادی که در گزارش می آیند متفاوت خواهند بود. کاربرد آن شناسایی تصاویر افراد مجهول‌الهویه است. این نرم افزار به صورت تخصصی برای پلیس آگاهی کاربرد دارد.

 

سیستم محافظ راﻳﺎﻧﻪ و اﻃﻼﻋﺎت درون آن

این نرم افزار از اطلاعات ذخیره شده در یک رایانه شخصی حفاظت نموده و دسترسی به آن را کنترل می‌نماید. برنامه مورد نظر، تصاویری را که از یک Webcam متصل به رایانه اخذ می شوند با تصاویر مالک رایانه که قبلاً به نرم افزار شناسانده شده مقایسه نموده و هرجا مغایرتی مشاهده نماید، جلوی کار با رایانه را می‌گیرد.
این نرم افزار مراقبتی می تواند به صورت دستی فراخوانی شده ویا در هنگام بالا آمدن سیستم عامل ویندوز، به صورت اتوماتیک فراخوانی شود. با اجرای برنامه، تصاویر مرجع مربوط به مالک رایانه خوانده شده و به صورت همزمان صفحه کلید و موشواره (Mouse) قفل می‌گردند. برنامه مورد نظر، تصویر فردی را که مقابل دوربین وبکم قرار گرفته با تصویر مرجع مقایسه نموده و اگر شباهت کافی وجود داشته باشد، سیستم به صورت خودکار برای کاربر، آزاد می‌گردد.
برنامه مورد نظر به صورت پیوسته تصویر فردی که با رایانه کار می کند را با تصویر مرجع مقایسه نموده و در صورت وجود اختلاف، ظرف چند ثانیه و به صورت اتوماتیک، سیستم را قفل می نماید.
از قابلیتهای نرم افزار می توان از موارد ذیل نام برد:
- کنترل پیوسته هویت کاربر رایانه
- ثبت تصویر افرادی که به عنوان مالک رایانه به نرم افزار حفاظتی شناسانده شده اند
- ثبت تصویر افرادی که توانسته اند با تصویر چهره خود به سیستم وارد شوند
- ثبت تصویر افرادی که سعی کرده اند وارد سیستم شوند اما نتوانسته اند
- ثبت تصویر کاربرانی که از سیستم استفاده نموده اند (تقریبا هر سه دقیقه یک تصویر)
- اختصاصی نمودن یک پوشه(Folder) برای کاربر مجاز، به طوریکه محتویات این پوشه فقط برای کاربر مجاز قابل دسترسی خواهد بود.
لازم به ذکر است که در هنگام ثبت تصاویر، زمان واقعه به صورت تاریخ، ساعت، دقیقه و ثانیه نیز ثبت می گردد.
این نرم افزار برای استفاده در ادارات و منازل طراحی شده است.

 

سیستم ﺗﺼﺪﻳﻖ ﻛﻨﻨﺪه ﭼﻬﺮه اﻓﺮاد در ﻫﻨﮕﺎم ﻛﺎرت زﻧﻲ

این نرم افزار برای سیستمهای کارتزنی تنظیم شده است. عملکرد این نرم افزار بدین گونه است که بالای دستگاه کارت زنی، یک دوربین قرار گرفته و در هنگام زدن کارت، تصویر فردی که مطابق ID کارت مشخص می گردد خوانده شده و با تصویر فردی که از کارت استفاده نموده مقایسه می گردد. اگر شباهت این دو تصویر از حدی کمتر باشد، یک آلارم به نگهبانی ارسال شده و در ضمن دو تصویر مربوطه به صورت همزمان در فایل گزارشگیری ذخیره میگردند. این فایل در انتهای روز می تواند توسط مدیر اداره بررسی شده و از سوء استفاده های احتمالی آگاه گردد.
این نرم افزار قابلیت لینک شدن با نرم افزار شرکت های تولیدی دستگاه کارت زنی را دارد.
نسخه دیگری از نرم افزار در حال تکمیل است که احتیاج به زدن کارت نداشته و شماره پرسنلی از طریق یک صفحه کلید وارد می گردد. مزیت این سیستم، عدم نیاز به کارت تردد است.

 

جستجوگر ﺗﺼﺎوﻳﺮ ﺗﻜﺮاري در ﺑﺎﻧﻚ اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ

گاهی اوقات لازم است تا افرادی که بیش از یک بار در یک بانک اطلاعاتی بزرگ ثبت نام نموده‌اند مشخص گردند. نمونه بارز از کاربرد این سیستم، مقابله با استفاده مضاعف افراد سودجو از امکاناتی است که برای هر نفر فقط یک بار ارائه می شوند. برای مثال در سیستمهای انتخاباتی و اخذ آرا می‌توان از این سیستم برای یافتن افرادی که بیش از یک بار رای داده اند استفاده نمود. این سیستم در مقابل تغییرات ظاهری صورت (وجود ریش و سبیل و یا آرایش صورت) مقاومت بالایی از خود نشان می‌دهد. از این رو فریب دادن آن بسیار مشکل است.
لازم به ذکر است که در این بین افراد شبیه به هم نیز ممکن است یافت شوند، از این رو یک ناظر انسانی می بایست نتایج را تفکیک نماید.
 

برنامه چهره بان:

این برنامه برای استفاده کاربران رایانه های شخصی تهیه شده است که می تواند در منزل یا محل کار مورد استفاده قرار گیرد. برنامه چهره بان هویت کاربران رایانه را با تصاویر مالک رایانه مقایسه نموده و در صورت تفاوت، اجازه استفاده از رایانه را به کاربر جدید نمی‌دهد. کاربر مجاز می تواند تصاویر افرادی که قصد داشته اند از رایانه استفاده نمایند و یا توانسته اند وارد سیستم شوند را مشاهده نماید. این برنامه همچنین یک پوشه (Folder) اختصاصی در اختیار کاربر مجاز قرار می دهد که اطلاعات داخل آن برای سایر کابران مخفی بوده و حتی در حالت SafeMode نیز در دسترس دیگران نیست.
 

سیستم تشخیص و تطبیق هویت بر اساس شناسایی چهره


 

 


 

 

صفحه اصلی  |  محصولات  |  راهکارها  |  رویدادها  |  دانلود  |  درباره ما  |  تماس با ما

الگوریتمهای هوشمند رایابین
ارائه دهنده راهکارهای امنیتی بیومتریک